Aktualności

Zmiana numeru Nocnej Pomocy Lekarskiej

Informujemy, że uległ zmianie numer do Nocnej Pomocy Lekarskiej.
Nowy numer 519 078 905 czynny od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w weekendy i święta całą dobę.

Czytaj więcej...

Inwestycje 2013 – 2014

Zgodnie z zamierzeniami w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim zostały wykonane wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne na rok 2013. W ramach wykonanych robót budowlanych zrealizowano:

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie rozbudowy, modernizacji oraz restrukturyzacji SPZOZ

W dniu 26.11.2013 o godzinie 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie z pracownikami Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej poświęcone prezentacji działań podjętych przez Powiat Miński w związku z realizacją projektu „Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Czytaj więcej...

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA

 

W KAPLICY SZPITALA POWIATOWEGO

W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

18 - 19 października 2013

 

„W służbie człowiekowi i społeczeństwu”

Program rekolekcji w rozwinięciu.

Czytaj więcej...

II etap dostosowania budynków SPZOZ do wymagań przeciwpożarowych

W dniu 03 października 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Pana Mieczysława Romejkę a firmą KAMI Consulting Projektowanie Wykonawstwo Wentylacje Elektryczne Teletechnika Ochrona Przeciwpożarowa reprezentowaną przez Pana Marka Borutę. Zadanie obejmuje opracowanie i wdrożenie scenariusz pożarowego,  dostosowanie windy dla potrzeb ekip ratowniczych oraz wydzielenie pożarowe klatek schodowych wraz z wyposażeniem w system oddymiania i powinno zostać zakończone do dnia 20 grudnia br.

 

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje