Nabór

Dyrektor SPZOZ Mińsk Mazowiecki
Ogłasza Konkurs na stanowisko:

Kierownika Działu Administracji i Obsługi (PDF)

Kierownika Działu Inwestycji i Zakupów (PDF)

Dodatkowe informacje