Ruszają inwestycje - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Ruszają inwestycje

 

Zgodnie z planem w Samodzielnym Publicznym Zespole Ochrony Zdrowia w Mińsku Mazowieckim ruszają kolejne etapy inwestycji przewidzianych do realizacji w 2014 roku. W dniu 23 kwietnia po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą  „Budowa pawilonu SPZOZ - etap II oraz Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki - etap II”  zostały zawarte umowy na realizację następujących zadań:

 1. Budowa pawilonu SPZOZ - etap II – Wykonawca, firma AKPOL z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, cena oferty brutto: 1 492 014,61.
 2. Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki - etap II – Wykonawca, firma ETB Andrzej Kłosiński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, Cena oferty brutto: 396 958,00.

Umowy w imieniu SPZOZ podpisał Dyrektor Mieczysław Romejko, firmy reprezentowali Pan Andrzej Kuć (AKPOL) oraz Pan Andrzej Kłosiński (ETB Andrzej Kłosiński).

 • IMG_0958
 • IMG_0959
 • IMG_0960
 • IMG_0961
 • IMG_0962
 • IMG_0963
 • IMG_0964
 • IMG_0965
 • IMG_0966
 • IMG_0967
 • IMG_0968

Zakres prac związanych z budową pawilonu obejmuje między innymi: wykonanie dachu i elewacji zewnętrznej wraz ze stolarką okienną oraz prace elektryczne i sanitarne, w Przychodni Lekarskiej zostanie zmodernizowana poradnia dzieci chorych. Zadania powinny zostać zrealizowane do 31.10.2014.

Inwestycje są finansowane z budżetu Powiatu Mińskiego.

Dodatkowe informacje